از رسالتهای شرکت آیریک رباتیک صدرا، توسعه فرهنگ آموزش کارآفرینی و عدالت آموزشی در ایران می باشد. بهترینهای فارغ التحصیلان دانشگاه ها را کنار هم جمع کرده ایم تا در آینده ای نه چندان دور کارآفرین شدن فرزندان شما را ببینیم. ما یک تیم هستیم با تخصصهای ویژه از حوزه های مهندسی و خلاقیت در کنار شما.


در تمام ایران با مربیان ما در ارتباط باشید.

ویژگی همکاران ما در این طیف است

برای مشاهده مربیان شرکت آیریک رباتیک صدرا شهرستان مورد نظر را انتخاب کنید

مربیان رباتیک در استان اصفهان
کلیک کنید!
کلیک کنید!
کلیک کنید!
کلیک کنید!
کلیک کنید!
کلیک کنید!
کلیک کنید!