همکاران شرکت آیریک رباتیک صدرا

بزرگترین سرمایه ما، نور چشم ما، عزیزان دل ما، همکاران محترم ما هستند، که خداوند،‌افتخار همکاری با آنها را به ما عنایت فرموده است.

 

جناب آقای داود جعفری
مدیر عامل و موسس شرکت

کارشناسی مترجمی زبان

سرکار خانم مهندس اسماعیلی
مدیر تحقیق و توسعه و تولید محتوا

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

بهزاد واعظ

جناب آقای مهندس بهزاد واعظ
مهندس الکترونیک

کارشناسی الکترونیک

سرکار خانم مهندس معظم
کارشناس مطالعات امکان سنجی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

سرکار خانم صادقی
کارشناس امور مالی و اداری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

سرکار خانم شمسی
کارشناس فنی گرافیک و تم

کارشناسی گرافیک

سرکار خانم مهندس صالحی
کارشناس توسعه وب و سئو

کارشناسی کامپیوتر

سرکار خانم مهندس فخر
کارشناس نمایندگان و همکاری

کارشناسی ارشد الکترونیک

Mehdi-Moazam

جناب آقای مهندس مهدی معظم
مهندس الکترونیک

کارشناسی الکترونیک

سرکار خانم کراری
کارشناس آموزش

کارشناسی ارشد ریاضی

جناب آقای معقول کار
کارشناس آموزش

کارشناسی مهندسی صنایع