همکاران شرکت آیریک رباتیک صدرا

بزرگترین سرمایه ما، نور چشم ما، عزیزان دل ما، همکاران محترم ما هستند، که خداوند،‌افتخار همکاری با آنها را به ما عنایت فرموده است.

 

مدیریت

جناب آقای داوود جعفری

مشاوران

جناب آقای دکتر خانی جناب آقای دکتر ابوعطا

شرکت آیریک رباتیک صدرا

کارشناس R&D

سرکار خانم اسماعیلی

تولید کننده محصولات مکانیک

جناب آقای علیرضا جعفری

کارشناس الکترونیک و برنامه نویسی

سرکار خانم اسماعیلی

کارشناس تولید نرم افزار

جناب آقای رنجبر جناب آقای صفوی

کارشناس مطالعات امکان سنجی

سرکار خانم معظم

کارشناس وب و سئو

سرکار خانم صالحی

کارشناس تبلیغات

سرکار خانم شمس جناب آقای نیرپور

کارشناس گرافیک

جناب آقای خلیفه

امور نمایندگی ها

سرکار خانم فخر

کارشناس مالی

سرکار خانم صادقی

آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا

کارشناس آموزش

جناب آقای معقول کار

کارشناس مالی

سرکار خانم کراری

کارشناس کودک خلاق

سرکار خانم تاجی زادگان

کارشناس مکانیک

جناب آقای ضرغامی جناب آقای فیض اللهی

کارشناس الکترونیک

جناب آقای ایزدپناه جناب آقای واعظ

کارشناس برنامه نویسی

سرکار خانم اسماعیلی

مشاهده چارت مربیان آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا