کتاب های آموزشی کودک خلاق

کتاب کودک خلاق در جلد اول خود به آموزش حیوانات همراه با قصه‌گویی می‌پردازد.
قصه زندگی را از نوع آغاز می‌کند. خیال‌پردازی را غیرمستقیم یاد می‌دهد. در ذهن کودک سوال ایجاد می‌کند و به کودک یاد می‌دهد حوادث را بهم بچسباند و واقعیت ها را کشف کند. ادامه‌مطلب ….

کتاب کودک خلاق جلد دوم به شیوه‌ای جذاب همراه با قصه‌گویی به آموزش شهربازی و وسایل ورزشی می‌پردازد. این محصول تولید ایران با مجوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌باشد. هدف از کار با بسته ی کودک خلاق، آموزش مهارت‌های کارآفرینی به کودکان است. ادامه‌مطلب….

کتاب کودک خلاق در جلد سوم به آموزش مشاغل می‌پردازد. کودکان باید با مشاغل مختلف آشنا شوند تا بتوانند برای آینده شغلی خود تصویر روشنی داشته‌باشند. با توجه به اینکه برای انتخاب شغل آینده، باید رشته تحصیلی متناسب با آن انتخاب کنند، باید از مدرسه و قبل از انتخاب رشته با مشاغل آشنا شوند. ادامه‌مطلب….

کتاب های آموزش رباتیک آریانا

شما کارآموز عزیز پا در راهی گذاشته‌ای که انسان‌های خلاق و پیشرو در آن گام نهاده‌اند. رباتیک فناوری پیشرفته‌ای است که هر جزء آن بر پایه یک قانون علمی قرار دارد و به اصطلاح «دانش‌بنیان» است. ادامه‌مطلب….

کتابی که پیش رو دارید جهت آموزش مکانیک ربات با بسته آموزشی آریانا تالیف شده است.
ادامه‌مطلب….

فعالیت‌ها به نوجوان فرصت می‌دهند تا از قوه تخیلش در حل مسائل استفاده کند و باعث رشد و تقویت خلاقیت او شود. طبق نظر اندیشمندان این فعالیت‌ها به رشد ذهنی، فکری، عاطفی، احساسی و اجتماعی نوجوان کمک می‌کند. ادامه‌مطلب….

چهره دنیای امروز حکایت از تاثیر سیستم های علمی و آموزشی است و آینه تمام نمای طریقه عملکرد نظام های آموزشی، در صنعت و تکنولوژی جهان پیداست. ادامه‌مطلب….

از کجا باید شروع کرد؟
در آموزش و پرورش بیشترین تمرکز بر قسمت آموزش و کسب مهارت های ابزاری و شناختی (سواد) است.
بنابراین اگر در زمان کودکی برای آموزش مهارت های زندگی انرژی گذاشته نشد، باید خانواده و مدرسه ادامه‌مطلب….

کتاب های آموزش برنامه نویسی

با توجه به تأثیر روز افزون رایانه و رشته IT در زندگی انسان، امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته به لزوم آموزش کامپیوتر و برنامه‌نویسی به دانش‌آموزان تأکید می‌نمایند. هدف اصلی از آموزش برنامه نویسی بهبود و تقویت تفکر منطقی، تفکر محاسباتی و توانایی حل مسئله در دانش‌آموزان می‌باشد. تفکر محاسباتی روشی برای حل مسائل، طراحی سیستم‌ها و درک رفتار بشر بر پایه علم کامپیوتر می‌باشد. ادامه‌مطلب….