اعطای نمایندگی آموزش و فروش

شرکت آیریک رباتیک صدرا ، با برند ثبت شده ی (( ربوتکس ایران )) برترین برند آموزش رباتیک دانش آموزی در خاورمیانه، با بیش از یک دهه فعالیت هدفمند در حوزه های تولید محصولات آموزشی، آموزش رباتیک و خلاقیت و همچنین فروش محصولات رباتیک می باشد. 

کارآفرین شدن، کارآفرین تربیت کردن  و جامعه کارآفرین داشتن را با ما تجربه کنید .

نمایندگی آموزش رباتیک و فروش محصولات آموزش رباتیک

در صورت تمایل به اخذ نمایندگی رباتیک (آموزش رباتیک و فروش محصولات آموزش رباتیک) به وب سایت ربوتکس ایران به نشانی WWW.ROBOTEXIRAN.COM بخش درخواست نمایندگی مراجعه کنید.

مشاهده اطلاعات نمایندگی های ربوتکس ایران

برای مشاهده ی اطلاعات نمایندگان ربوتکس ایران، به وب سایت ربوتکس ایران به نشانی WWW.ROBOTEXIRAN.COM بخش نمایندگان ربوتکس ایران مراجعه نمایید.