شرکت آیریک رباتیک صدرا در رسانه ها

اخبار جوانه ها | ربوتکس ۲۰۱۹ چین

حضور موفقیت‌آمیز در مسابقه میدون

مسابقات رالی المپیاد های آموزشی