لیگ ربات جنگجو

هدف از برگزاری اين مسابقه ايجاد محيطی شاد و با نشاط جهت رويارويی ربات های جنگنده با قابليت ها و مكانيزم های متفاوت می باشد، تا دانش آموزان بتوانند از ايده ها و تجربيات رقيبان خود بهره علمی گيرند.

فایل قوانین