لیگ ربات جنگجو با SRC

هدف از برگزاري اين مسابقه ايجاد محيطي شاد و با نشاط جهت رويارويي ربات هاي جنگنده هوشمند با قابليت برنامه نويسي و هوشمند سازي با بسته آموزشي SRCمحصول آموزشگاه چيستا رباتيک صدرا مي باشد. در اين رقابت دانش آموزان مي توانند از ايده ها و تجربيات رقيبان خود بهره علمي برده و توانايي حل مساله را در خود افزايش دهند.

 

فایل قوانین

فیلم راهنما

مدل سه بعدی