اندازه گیری هوشمند ابعاد جسم
مجید خدایی

در این دستگاه با استفاده از کنترلر SRC و سنسورهای آلتراسونیک طول، عرض و ارتفاع اجسام اندازه گیری می شود و محیط، مساحت و حجم آن ها قابل محاسبه می باشد.

 

ارتفاع سنج
علیرضا شفیعی

در این دستگاه با استفاده از کنترلر SRC و استفاده از قابلیت های سنسورهای آلتراسونیک، ارتفاع اجسام اندازه گرفته می شود.

دستگاه شبیه ساز CNC
شایان ماموریان

در این پروژه با استفاده از کنترلر SRC عملکرد دستگاه CNC که حرکت روی دو محور x و y بوده شبیه سازی شده است. این دستگاه روی دو محور x و y حرکت کرده و قابلیت ترسیم اشکال مورد نظر را دارد. با استفاده از یک سنسور تماسی (sensor touch) دستگاه بعد از ترسیم شکل مورد نظر به نقطه (۰و۰) بر میگردد.

دستگاه پرس هوشمند
شایان ماموریان

در این دستگاه با استفاده از کنترلر SRC  و سنسورهای SRF، ضخامت اجسام مختلف محاسبه می وشد و برای اجسام با ضخامت بیشتر، فرایند پرس با موتورهای قدرتی تر صورت می گیرد. در صورتی که ضخامت جسم کمتر باشد، یکی از موتورها خاموش شده . عملیات پرس فقط با یک موتور انجام می شود. در این دستگاه با استفاده از کنترلر P، ضخامت اجسام اندازه گیری می شود.

اندازه گیری هوشمند ارتفاع جسم
فاضل ناظمی

در این دستگاه با استفاده از کنترلر SRC و استفاده از قابلیت های سنسورهای آلتراسونیک، ارتفاع اجسام اندازه گرفته می شود.

دستگاه درب هوشمند
شایان ماموریان

درب هوشمند توسط کنترلر SRC، از طریق ارتباطات بی سیم (ارتباط از طریق بلوتوث) با موبایل ارتباط برقرار می کند. در صورتی که شخص password صحیح را وارد کند، درب باز شده و اجازه عبور به شخص را می دهد. در صورت ورود رمز نامعتبر کنترلر SRC به شخص هشدار داده و اجازه باز شدن درب را نمی دهد.