ماژول سنسور Touch

این سنسور یک سنسور دیجیتال بوده و فقط دو مقدار صفر و یک را تشخیص میدهد. این سنسور از طریق تماس با اشیاء مقادیر آن را تغییر می کند.

ماژول سنسور نور (LDR)

این سنسور یک سنسور آنالوگ بوده و حساسیت آن با توجه به نوری که به آن تابیده می شود، تغییر می کند.

ماژول سنسور مادون قرمز (IR)

این سنسور یک سنسور آنالوگ بوده که با ارسال اشعه مادون قرمز و بازتاب اشعه منعکس امکان تشخیص شیء مقابل سنسور و حتی فاصله شیء از سنسور را میدهد.

ماژول آلتراسونیک (Ultrasonic)

این سنسور یک سنسور دیجیتال بوده که فاصله زمانی ما بین ارسال امواج تا دریافت سیگنال را اندازه گرفته و با توجه به سرعت صوت در آن محیط فاصله سنسور تا جسم را محاسبه می کند.

ماژول LED

ماژول LED یک ماژول دیجیتال بوده و توسط روشن و خاموش کردن  LED برای اعلام هشدار یا نشان دهنده وضعیت خاص به کار می رود.

ماژول برد سنسور IR Array

این ماژول مخصوص ربات های مسیریاب، ماز خط، امدادگر و … میباشد. این برد با استفاده از ۱۹ سنسور مادون قرمز قابلیت مسیریابی انواع خطوط را دارد.