ربات فوتبالیست

هدف از برگزاري اين مسابقه ايجاد محيطي شاد و با نشاط جهت رويارويي ربات هاي فوتبالیست با قابليت ها و مكانيزم هاي متفاوت مي باشد تا دانش آموزان بتوانند از ايده ها و تجربيات رقيبان خود بهره علمی گيرند.

فایل قوانین