لیگ ربات کاوشگر کنترلی

هدف از ساخت ربات های كاوشگر، جستجو و بررسی، نمونه برداری و … در محيط های ناشناخته بدون به خطر انداختن جان انسان ها می باشد.

فایل قوانین

فیلم راهنما