ثبت نام در مسابقات

رزرو اسکان و غذا

به اطلاع شرکت کنندگان در مسابقات و خانواده های محترم می رساند که محل اسکان در نظر گرفته شده، خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی یزد می باشد. امکان اسکان فقط برای شرکت کنندگان وجود دارد و خانواده امکان استفاده از آن را ندارند.

رزرو غذا (ویژه کسانی که نیاز به اسکان ندارند)

ثبت نام