مدرس در:
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

دوره های آموزشی :

کودک خلاق

رشته تحصیلی:

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

مرتبه علمی: لیسانس                     نوع همکاری: قراردادی

زمینه تحقیقاتی : دوره های پیش دبستانی و دبستان

میتوانید دیدگاهتان را نسبت به مربی خود بنویسید