محصولات آموزشی رباتیک

آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا با همکاری شرکت فن آوران آریانا موفق به ساخت اولین مجموعه ساخت فلزی خود در قالب “مکانیک آسان شده” با نام آریانا شده است.این مجـموعه کوچک شده ای از سـازه های شبیه سـازی شده مـدرن و صنعتـی برای همه گروه های سنی است. بسته آموزشی آریانا با اخذ مجوز از دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی سازمان آموزش و پرورش کشور به شماره ۲۴۹۳۲ در قالب مکانیک طراحی شده و می توان علوم مختلف از جملــه فیزیـــک،ریاضــي،مکانیــک و تکنــولوژی را به سادگی به کار آموزان آموخت. این بسته آموزشی با داشتن کتاب آموزشـــی همــراه بـا سرفصل های عملی و منطبق با اهداف کتاب هـای درسـی گامی نو در آموزش مشاغل جدید می باشد. این مجموعه آموزشی به کودکان و دانش آموزان کمک می کند تا خلاقیت و افکار علمی خود را پرورش داده و قدرت تمرکز و میل به یادگیری شگفت آوری از خود بروز دهند.تولید این بسته های آموزشی در سطح ملی، ایجاد اشتغال زایی نموده و سبب رونق رشته رباتیک در سطح کشور شده است.

بسته ی پرایمری

سطح مقدماتی

 

بسته ی STEM1

سطح ۱

 

بسته steam2

بسته ی STEM2

سطح ۲

 

بسته ی SMART

سطح پیشرفته