اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
کنترلر SRC

دوره‌های آموزش SRC

دوره آموزشی برنامه‌نویسی با کنترلر SRC شامل ۵ ترم می‌باشد:

ترم اول:

در ابتدا مقدمه‌ای مبنی بر تغییرات و توسعه‌ی زبان‌های برنامه‌نویسی ارائه شده است. در فصل دوم نحوه‌ی نوشتن الگوریتم ساده مطرح شده است. در ادامه نحوه‌ی نوشتن فلوچارت‌های الگوریتم‌های مطرح شده در فصل قبل بررسی می‌شود. در فصل چهارم زبان برنامه‌نویسی اسکرچ آموزش داده می‌شود.
در فصل پنجم کار با SRC آغاز می‌شود. مفاهیم اولیه، نحوه‌ی نصب نرم‌افزار و نحوه‌ی کار با نرم‌افزار آموزش داده می‌شود.
راه‌اندازی سنسورهای IR، CDs، SRC، DC Motor در محیط فلوچارت در قالب ساخت ربات‌های نوریاب، ربات مسیریاب ساده، ربات جنگجو و تشخیص مانع آموزش داده می‌شود.

نرم افزار src

ترم دوم:

 راه‌اندازی ماژول‌های بلوتوث، برد سنسور IR Array، Servo Motor در قالب ساخت پروژه‌های رادار، مسیریاب پیشرفته، درب هوشمند و کنترل ربات با موبایل ارائه می‌شود.

ترم سوم:

کارآموزان راه‌اندازی ماژول‌ها و امکانات کنترلر SRC را در محیط کد نویسی همراه با آموزش مبانی زبان برنامه‌نویسی C را می‌آموزند.

ترم چهارم:

توابع در زبان C را در نرم‌افزار  Visual Studio آموزش دیده و پروژه‌ی ربات Sniper را در محیط کد نرم‌افزار SRC Manger کدنویسی می‌کنند.

ترم پنجم:

  • دستورات At Command ماژول بلوتوث و ارتباط دو ربات با یکدیگر از طریق ماژول بلوتوث
  • ساخت و برنامه‌نویسی پروژه‌ی ربات همکار

پروژه‌های کارآموزان در دوره برنامه‌نویسی ربات‌های آموزشی