دوره های قطعه شناسی

معرفی دوره‌های قطعه شناسی

ترم ۱

هدف‌های اين دوره:

 • آشنايي کامل با مفاهيم اوليه الکترونيک (ولتاژ، جريان، توان و مقاومت)
 • آشنايي با ابزارآلات کاربردی الکترونيک همچون هويه، قلع‌کش و …
 • کسب مهارت مونتاژ قطعات الکترونيکی و فراگيری نکات ايمنی مرتبط
 • آشنايي با مقاومت‌های ثابت و متغير
 • آشنايي با خازن و ساختمان آن
 • آشنايي اوليه با LED، آی‌سی و ترانزيستور
 • آشنايي با باطری‌ها و کليدها
 • آشنايي با علائم اختصاری و نمادهای قطعات
 • آشنايي با نقشه خوانی الکترونيک
 • آشنايي با نحوه استفاده از بِرِد بورد
 • آشنايي با مولتی‌متر ديجيتال

ترم ۲

هدف‌های اين دوره:

 • آشنايي با نيمه‌هادی‌ها همچون ديود و ترانزيستور
 • آشنايي با انواع رگولاتوهای ثابت و متغير همچونLM7805 و LM317
 • آشنايي با طراحی مدارات در نرم‌افزار اديسون
 • آشنايي با سنسورهای گيرنده و فرستنده مادون قرمز
 • آشنايي بيشتر با ترانزيستورها و آی‌سی‌ها
 • آشنايي با انواع رله‌ها
 • آشنايي با فليپ فلاپ‌ها

ترم ۳

هدف های اين دوره:

 • آشنايي با انواع شکل موج‌ها
 • آشنايي با آی‌سی پرکاربرد NE555 و مفهوم PWM
 • آشنايي با Seven Segmentو انواع آن
 • آشنايي با آی‌سی درايور ۴۰۳۳
 • آشنايي با Mosfet
 • آشنايي با Op-Amp
 • آشنايي با مفهوم Latch
 • آشنايي با کانکتورها و کابل‌های فلت
 • ساخت ربات مسيرياب دو سنسوره متفاوت

ترم ۴: نرم‌افزار Proteus

هدف‌های اين دوره:

 • آشنايي با نرم‌افزار شبيه‌سازی Proteus
 • کار با گيت‌های منطقی
 • آشنايي بيشتر با اسيلوسکوپ و منابع تغذيه مختلف به‌صورت نرم‌افزاری
 • آشنايي با شکل موج‌های مختلف و مشاهده آن‌ها در محيط نرم‌افزار
 • آشنايي با Multiplexer و Dimultiplexer
 • آشنايي با Optocoupler
 • آشنايي با درايورهای نيم پل و تمام پل

پروژه‌های کارآموزان در دوره قطعه‌شناسی

وسایل کار الکترونیک