دوره آموزش التیوم

دوره‌های آموزشی نرم‌افزار آلتیوم دیزاینر (altium designer)

ترم اول

هدف‌های اين دوره:

 • آشنايی با نحوه نصب نرم‌افزار Altium Designer و کرک کردن آن
 • آشنايی با محيط‌های نرم‌افزار Altium Designer
 • آشنايی با نحوه نصب کتابخانه‌های Altium
 • آشنايی با اصطلاحات محيط شماتيک همچون Pin، Wire، Comment و…
 • فراگيری نحوه فراخوانی قطعات به محيط شماتيک و رسم شماتيک مدارات مختلف
 • آشنايی با نحوه انتقال مدار از محيط شماتيک به محيط PCB
 • فراگيری مفاهيم Footprint، Via، Track و ديگر اصطلاحات محيط PCB
 • آشنايي با مفاهيم Top Layer، Bottom Layer و Keep Out Layer

ترم دوم

هدف‌های اين دوره:

 • آشنايی با امکانات پيشرفته نرم‌افزار Altium همچون، Net Label Port و …
 • آشنايی با ساخت کتابخانه و يادآوری نحوه فراخوانی آن‌ها در محيط نرم‌افزار
 • فراگيری روش سيم‌کشی اتوماتيک در محيط PCB
 • آشنايي با مفاهيم Top Overlay و Bottom Overlay
 • رسم شماتيک و PCB مدارات مختلف و ارسال PCB آن‌ها برای چاپ
 • انجام پروژه‌های عملی و مونتاژ قطعات SMD