سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو سهند

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی SRC6
آموزشگاه رباتیک سهند

برنامه نویسی SRC6 ۱۰۰%