سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی SRC4
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

گواهینامه src4 شهرکرد
برنامه نویسی SRC4 ۱۰۰%