سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی SRC3
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

گواهینامه src3 شهرکرد
برنامه نویسی SRC3 ۱۰۰%