سامانه استعلام مدارک کارآموزان

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی SRC 3
آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا

گواهی SRC ۳ صدرا
برنامه نویسی SRC 3 ۱۰۰%