سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی SRC2
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

گواهینامه src2
برنامه نویسی SRC2 ۱۰۰%