سامانه استعلام مدارک کارآموزان

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی SRC 2
آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا

گواهی SRC ۲ صدرا
برنامه نویسی SRC 2 ۱۰۰%