سامانه استعلام مدارک کارآموزان

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی SRC 1
آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا

گواهی SRC ۱ صدرا
برنامه نویسی SRC 1 ۱۰۰%