سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC3
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

گواهینامه PIC3 شهرکرد
برنامه نویسی PIC3 ۱۰۰%