سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو روبیان

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC 3
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد روبیان

گواهی PIC 3 روبیان
برنامه نویسی ۳ PIC ۱۰۰%