سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو مهرپردازان

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC3
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد مهرپردازان پیربکران

برنامه نویسی PIC3 ۱۰۰%