سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو اموزشگاه محیا

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC 3
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد محیا

گواهی PIC3 محیا
PIC 3 ۱۰۰%