سامانه استعلام مدارک کارآموزان
گواهی آریانا رباتیک برخوار

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC 3
آموزشگاه رباتیک سهند

گواهی PIC 3 اریانا
برنامه نویسی PIC 3 ۱۰۰%