سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC2
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

گواهینامه PIC2 رهنمون
برنامه نویسی PIC2 ۱۰۰%