سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو سهند

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC2
آموزشگاه رباتیک سهند

گواهی PIC2 سهند
برنامه نویسی SRC2 ۱۰۰%