سامانه استعلام مدارک کارآموزان

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC 2
آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا

گواهی برنامه نویسی pic2 صدرا
برنامه نویسی PIC 2 ۱۰۰%