سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو روبیان

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC 2
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد روبیان

گواهی PIC 2 روبیان
برنامه نویسی PIC 2 ۱۰۰%