سامانه استعلام مدارک کارآموزان
Untitled-1 (1)

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC2
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد رهنمون

گواهینامه ی pic2 شهرکرد
برنامه نویسی PIC2 ۱۰۰%