سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو مهرپردازان

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC2
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد مهرپردازان

برنامه نویسی PIC2 ۱۰۰%