سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو اموزشگاه محیا

تایید گواهینامه دوره آموزشی PIC 2
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد محیا

گواهی PIC2 محیا
PIC 2 ۱۰۰%