سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو فرهیختگان

تایید گواهینامه دوره آموزشی PIC 2
آموزشگاه علمی آزاد فرهیختگان فردا

گواهی PIC2 فرهیختگان
PIC 2 ۱۰۰%