سامانه استعلام مدارک کارآموزان
گواهی آریانا رباتیک برخوار

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC 2
آموزشگاه رباتیک سهند

گواهی PIC 2 اریانا
برنامه نویسی PIC 2 ۱۰۰%