سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی خانم موحدنیا

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC2
مجتمع آموزشی امیرکبیر

PIC2 ۱۰۰%