سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو روبیان

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC 1
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد روبیان

گواهی PIC 1 روبیان
برنامه نویسی ۱ PIC ۱۰۰%