سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو مهرپردازان

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC1
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد مهرپردازان پیربکران

برنامه نویسی PIC1 ۱۰۰%