سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو اموزشگاه محیا

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC1
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد محیا

گواهی PIC1 محیا
PIC 1 ۱۰۰%