سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو فرهیختگان

تایید گواهینامه دوره آموزشی PIC 1
آموزشگاه علمی آزاد فرهیختگان فردا

گواهی PIC3 فرهیختگان
PIC 1 ۱۰۰%