سامانه استعلام مدارک کارآموزان
گواهی آریانا رباتیک برخوار

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی PIC 1
آموزشگاه رباتیک سهند

گواهی PIC 1 اریانا
برنامه نویسی PIC 1 ۱۰۰%