سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی قطعه شناسی ۳
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

گواهینامه قطعه شناسی 3 شهرکرد
قطعه شناسی ۳ ۱۰۰%