سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی قطعه شناسی ۲
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

گواهینامه قطعه شناسی 2 شهرکرد
قطعه شناسی ۲ ۱۰۰%