سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو فرهیختگان

تایید گواهینامه دوره آموزشی قطعه شناسی ۲
آموزشگاه علمی آزاد فرهیختگان فردا

گواهی قطعه شناسی ۲ فرهیختگان
قطعه شناسی ۲ ۱۰۰%