سامانه استعلام مدارک کارآموزان
logop1

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم دوم
آموزشگاه رباتیک و هوش مصنوعی ره نشان

گواهینامه خلاق ۲ ره نشان
ترم دوم کودک خلاق ۱۰۰%