سامانه استعلام مدارک کارآموزان
raadrobotic2

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم دوم
آموزشگاه رعد رباتیک

ترم دوم کودک خلاق ۱۰۰%