سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو مهرپردازان

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم دوم
آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد مهرپردازان

گواهی خلاق 2 مهرپردازان
ترم دوم کودک خلاق ۱۰۰%